Consultanță

Cabinet Individual de Asistență Socială

Despre mine

De 20 de ani lucrez în domeniul asistenței sociale în România. Am început activitatea ca asistent social (cu studii medii, cum era la acea vreme) în anul 2002 la Centrul Maternal din Târgoviște, județul Dâmbovița, pe când eram studentă în anul al II-lea la specializarea la asistență socială. Practicarea meseriei atât de vremelnic m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea profesională. De-a lungul acestor ani am avut ocazia să lucrez cu mai multe grupuri vulnerabile: femei însărcinate în risc de abandon, mame singure, copii si tineri seropozitivi, persoane adulte cu dizabilități, vârstnici, etc. De asemenea, am avut șansa să îmi folosesc cunoștințele de asistent social la mai multe niveluri ale administației publice naționale și chiar să reprezint Guvernul României la diferite întruniri la nivel european.

Odată cu mutarea în mediul privat în anul 2010, ca expert în proiecte finanțate din fonduri europene tot pe problematici sociale, am deprins metode și tehnici de lucru specifice managementului de proiect și mediului privat.

Cred cu tărie că pot transfera toată această experiență profesională și pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate atât de instituțiile publice, cât și de organizațiile non-guvernamentale.

Servicii de Asistență Socială

  1. Acreditarea/ reacreditarea serviciilor sociale
  2. Licențierea serviciilor sociale
  3. Supervizare in asistență socială
  4. Evaluarea nevoilor comunităților, grupurilor, familiilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
  5. Elaborarea de ghiduri, metodologii, proceduri specifice de lucru
  6. Elaborarea de politici publice
  7. Efectuarea de anchete sociale
  8. Consiliere psiho-socială
  9. Consultanță în identificarea surselor de finanțare a serviciilor sociale
  10. Consultanță privind standardele în servicii sociale