Irina Petrovici

Experiență profesională

Experiență profesională

 • 2019Asistent social la Cabinet Individual de Asistență Socială Petrovici Mihaela Irina
 • 2018 — 2019Expert proiecte Programul Operațional Capital Uman
 • 2010 — 2018Consultant în management; expert în proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; experiență în scriere de proiecte EEA Grants, DAPHNE, Fundamental Rights and Citizenship
 • 2008 — 2010Consilier Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • 2007 — 2008Asistent social Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1 București
 • 2002 — 2007Asistent social Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Dâmbovița
 • 2005Asistent social, Organizația Salvați Copiii, Filiala Dâmbovița

Educație și formare

 • 2009Master Managementul Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relații Economice Internaționale
 • 2008Licență în psihologie, Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Specializarea Psihologie
 • 2005Licență în asistență socială, Universitatea Valahia Târgoviște, Specializarea Teologie Ortodoxă - Asistență socială

Certificări

 • Consilier pentru dezvoltare personală, Certificat ANC
 • Professional Life Coach, Transformation Academy, SUA
 • Consilier în carieră, Certificat ANC
 • Manager proiect, Certificat ANC
 • Certificat de absolvire, Formare pentru Experti si Specialisti SUERD (Strategia UE pentru Macro-Regiunea Dunarii)
 • Curs de formare în Terapie de Familie (140 ore de formare-Modulul I) - certificate de absolvire
 • Formator, Certificat CNFPA

Participări la conferințe și grupuri de lucru

 • Feb. 2010Participare la Peer review - Modernizarea şi activarea măsurilor în relație cu incapacitatea de muncă, Madrid, Spania, cu lucrarea “Măsuri active pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din România”
 • Sept. — Dec. 2009Membru al "Grupului de reflecție" privind viitorul Strategiei Lisabona post-2010 coordonat de Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului României
 • 2009Membru al Grupului de lucru pentru Standarde de calitate pentru serviciile sociale din cadrul Comitetului de Protecție Socială (Comisia Europeană), Bruxelles
 • Nov. 2008Participare la Peer Review - Evaluarea impactului social, Bratislava, Slovacia, cu lucrarea “Evaluarea impactului social al politicilor din România”

Publicații

 • 2013„Economia sociala a grupurilor vulnerbile”, coordonator Doru Buzducea, capitolul Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii prin forme ale economiei sociale
 • 2010„Asistenta sociala a grupurilor de risc”, coordonator Doru Buzducea, capitolul Economia socialã în contextul politicilor de incluziune sociala
 • 2010„Diagnostic social al arealului Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia”, in cadrul proiectului Strategia de dezvolatre a serviciilor sociale in arealul Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia; coautor
 • 2010„Strategia de dezvolatre a serviciilor sociale in arealul Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia” in cadrul proiectului Strategia de dezvolatre a serviciilor sociale in arealul Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia; coautor