Irina Mihaela Petrovici

Cabinet Individual de Asistenţă Socială

Despre mine

De peste 15 ani lucrez în domeniul asistenței sociale în România. Am început activitatea ca asistent social (cu studii medii, cum era la acea vreme) în anul 2002 la Centrul Maternal din Târgoviște, județul Dâmbovița, pe când eram studentă în anul al II-lea la specializarea la asistență socială. Practicarea meseriei atât de vremelnic m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea profesională. De-a lungul acestor ani am avut ocazia să lucrez cu mai multe grupuri vulnerabile: femei însărcinate în risc de abandon, mame singure, copii si tineri seropozitivi, persoane adulte cu dizabilități, vârstnici, etc. De asemenea, am avut șansa să îmi folosesc cunoștințele de asistent social la mai multe niveluri ale administației publice naționale și chiar să reprezint Guvernul României la diferite întruniri la nivel european.

Odată cu mutarea în mediul privat în anul 2010, ca expert în proiecte finanțate din fonduri europene tot pe problematici sociale, am deprins metode și tehnici de lucru specifice managementului de proiect și mediului privat.

Cred cu tărie că pot transfera toată această experiență profesională și pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate atât de instituțiile publice, cât și de organizațiile non-guvernamentale.

Experienţă profesională

 • 2018Expert proiecte Programul Operațional Capital Uman
 • 2010 — 2018Consultant în management; expert în proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; experiență în scriere de proiecte EEA Grants, DAPHNE, Fundamental Rights and Citizenship
 • 2008 — 2010Consilier Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • 2007 — 2008Asistent social Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 București
 • 2002 — 2007Asistent social Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița
 • 2005Asistent social, Organizaţia Salvaţi Copiii, Filiala Dâmboviţa

Educație și formare

 • 2009Master Managementul Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
 • 2008Licență în psihologie, Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Specializarea Psihologie
 • 2005Licență în asistență socială, Universitatea Valahia Târgoviște, Specializarea Teologie Ortodoxă - Asistenţă socială

Certificări

 • Manager proiect, Certificat ANC
 • Certificat de absolvire, Formare pentru Experti si Specialisti SUERD (Strategia UE pentru Macro-Regiunea Dunarii)
 • Curs de formare în Terapie de Familie (140 ore de formare–Modulul I) – certificate de absolvire
 • Formator, Certificat CNFPA

Participări la conferințe și grupuri de lucru

 • Feb. 2010Participare la Peer review – Modernizarea şi activarea măsurilor în relaţie cu incapacitatea de muncă, Madrid, Spania, cu lucrarea “Măsuri active pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România”
 • Sept. — Dec. 2009Membru al "Grupului de reflecţie" privind viitorul Strategiei Lisabona post-2010 coordonat de Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului României
 • 2009Membru al Grupului de lucru pentru Standarde de calitate pentru serviciile sociale din cadrul Comitetului de Protecţie Socială (Comisia Europeană), Bruxelles
 • Nov. 2008Participare la Peer Review – Evaluarea impactului social, Bratislava, Slovacia, cu lucrarea “Evaluarea impactului social al politicilor din România”

Publicații

 • 2013„Economia sociala a grupurilor vulnerbile”, coordonator Doru Buzducea, capitolul Integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii prin forme ale economiei sociale
 • 2010„Asistenta sociala a grupurilor de risc”, coordonator Doru Buzducea, capitolul Economia socialã în contextul politicilor de incluziune sociala
 • 2010„Diagnostic social al arealului Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia”, in cadrul proiectului Strategia de dezvolatre a serviciilor sociale in arealul Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia; coautor
 • 2010„Strategia de dezvolatre a serviciilor sociale in arealul Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia” in cadrul proiectului Strategia de dezvolatre a serviciilor sociale in arealul Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia; coautor